Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Contactgegevens van de onderneming
"Kablamo" is een onderdeel van Excessori BV, Statielei 26, 2640 Mortsel.
E-mailadres: kablamo@ultramail.be
Ondernemingsnummer: BE 0876.134.484
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van "Kablamo" aan de klant.  Door het plaatsen van een bestelling via www.kablamo.be verklaart de klant deze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben.
 
Artikel 3 - Het aanbod
Veel verzamelfiguren zijn massaproductie.  De afwerking is daardoor niet altijd optimaal en elke verzamelaar let op andere details.  Bij het verzenden letten wij wel op eventuele beschadigingen, niet op afwerking.  Voor onvolmaaktheden kunnen wij geen kortingen geven of vervangingen sturen.  Eventuele klachten met betrekking tot afwerking moeten aan de betreffende fabrikant gericht worden. De verpakkingen zijn altijd in goede staat, tenzij anders vermeld.  Shelf wear (lichte slijtagesporen, kleine kreukjes of deukjes) is echter altijd mogelijk.  Wij verpakken steeds zorgvuldig om beschadiging tijdens transport te voorkomen.     
 
Artikel 4 – De bestelling en betaling
Wanneer de klant producten bestelt, verbindt hij zich ertoe de betaling binnen de 7 dagen te vereffenen door middel van bankoverschrijving of online betaling.  Indien de betaling na 7 dagen niet vereffend is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en de producten opnieuw te koop aangeboden.
Klantgegevens worden enkel gebruikt voor de betreffende transactie en worden niet openbaar gemaakt.
 
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de online aankoop te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van de afrekening. Na deze termijn bevestigt de klant tevreden te zijn met de aankoop en wordt geen terugzending meer aanvaard.
Vooraleer een product terug te sturen, dient de klant een kennisgeving te sturen naar kablamo@ultramail.be; de klant ontvangt hierop een mail met retourinformatie.
Eventuele gratis artikelen of giften die bij het geretourneerde product werden geleverd, dienen eveneens teruggezonden te worden in originele staat.
Terugzendingen dienen met zorg verpakt te worden, teneinde beschadiging tijdens transport te voorkomen.  Producten beschadigd tijdens transport door gebrekkige verpakking door de klant, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Nieuwe producten die uit hun niet-hersluitbare fabrieksverpakking werden gehaald worden niet teruggenomen.  Goederen die beschadigd werden door de klant komen ook niet in aanmerking voor terugname. Voor producten die afgehaald worden bij Kablamo geldt geen heroepingsrecht, aangezien deze ter plaatse nagekeken kunnen worden.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Eventuele kosten voor retourzendingen zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen.  Terugzending gebeurt via de post of afgifte bij Kablamo te Mortsel na afspraak.  De aankoopprijs wordt binnen de 30 kalenderdagen terugbetaald na ontvangst van de producten, mits ze in originele staat (= zoals aangekocht) geretourneerd werden.  Indien producten niet in aanmerking komen voor terugname, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan hij/zij ze weer komen afhalen. 

Artikel 7b - Kosten in geval annulatie
Bestellingen voldaan via bankoverschrijving kunnen kosteloos geannuleerd worden. Voor volledige of gedeeltelijke annulatie van bestellingen voldaan via het automatisch betaalsysteem van Mollie wordt een annulatiekost van 3 euro in rekening gebracht. Verzoek tot annulatie van een bestelling moet ons uiterlijk om 11 uur van de daaropvolgende dag via email (kablamo@ultramail.be) meegedeeld worden.
 
Artikel 8 - De prijs
Alle prijzen op www.kablamo.be zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  BTW-plichtige klanten die een factuur wensen, dienen die aan te vragen vooraleer de betaling door te voeren.
 
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Bestellingen via www.kablamo.be worden binnen drie werkdagen na ontvangst van betaling verzonden.  Het leveringsadres is het adres dat de klant bij bestelling opgegeven heeft; dit kan ook een afhaalpunt zijn.
Kablamo verpakt alle bestellingen zorgvuldig, teneinde schade tijdens het transport te vermijden.  Eventuele beschadiging, verdwijning of diefstal tijdens het transport is op risico van de klant.  Voor gedetailleerde verzendkosten, gelieve de pagina "FAQ" te raadplegen.

Artikel 10 – Klantgegevens
Kablamo gebruikt de door de klant verstrekte contactinformatie enkel voor de afhandeling van de transactie.  De klant verbindt zich ertoe correcte informatie te verstrekken, zodat Kablamo de mogelijkheid heeft contact op te nemen indien er zich een probleem voordoet.
 
Artikel 11 - Klachten
Kablamo behandelt elke klacht met aandacht en overeenkomstig de klachtenprocedure.
Klachten over producten dienen binnen de 2 dagen na ontvangst duidelijk omschreven te worden ingediend via kablamo@ultramail.be.